News release

Hur?

Hur?

Att veta nuläget i hur ditt näts hälsa är i konkreta fakta och inte subjektiva spekulationer skapar en grund för hur du ska kunna planera dina framtida insatser. Att vara proaktiv innebär stora kostnadsbesparingar.

Läs mer om våra produkter
När?

När?

Vilka delar av mitt nät behövs åtgärdas. Vetskap om när och vart dessa insatser ska ske underlättar logistiken med material och personal avsevärt. Vid behov av underleverantörer så kan kostnaden kontrolleras avsevärt bättre med planerat underhåll än vid akuta insatser.

Läs mer om support & service
Vart?

Vart?

Att snabbt lokalisera vad för fel och vart felet är kan man med våra instrument identifiera. Resultatet blir nöjdare slutkunder och mindre arbetskostnader då felsökningen tar väsentligt kortare tid.

Läs mer om våra kurser

Kontakta oss

I mer än 40 år har vi på Seba Dynatronic sålt produkter för kabelfelsökning och ledningssökning. Våra varumärken är idag Seba-KMT, Seba Dynatronic, Megger, Hagenuk och MetrotechVivax. Bland instrumenten hittar du mätbryggor, läcksökare, metalldetektorer, VLF-provare, mantelprovare, pulsekometrar med mera.

Till vårt kontakt formulär
Kontakta oss

Spänningsprovare TPT420 CAT4/1000V i fickformat!

Spänningsprovare TPT420 CAT4/1000V i fickformat!

CAT4/1000V   TPT420!

 • CAT IV / 1000V
 • IP64 Kappslingsklass
 • AC/DC Spänningsprovare
 • 12… 1000 V AC
 • 12… 1500 V DC
 • LED och LCD Display
 • Kontinuitetstest med visuell och akustlsk indikering
 • Spannings IndikerIng aven utan batterler
 • Singel probs spannIngsprov
 • Fas rotatlon indikering
 • Integrerad lampa

Välkomna att kontakta oss på info@seba-dyn.se eller kontaktformuläret

Kontakta oss gärna för att mer info!

Våra partners